Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Lash Artist JC verwerkt van haar klanten. Indien je klant wordt van Lash Artist JC, of om een andere reden persoonsgegevens aan Lash Artist JC verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke:
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Lash Artist JC, Van Hornstraat 89, 5282 NB Boxtel
KvK nummer 60969326
De salon is bereikbaar via info@lash-artist.nl

2. Welke gegevens verwerkt Lash Artist JC en voor welk doel:
2.1  De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
c) telefoonnummer, e-mailadres,
d) eventuele gezondheidsgegevens via intakeformulier
e) voor – en na foto’s

2.2 Lash Artist JC verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Lash Artist JC.
c) voor- en na foto’s van gelaat / wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

E-mail berichtgeving:
Lash Artist JC gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Lash Artist JC.  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen:
Lash Artist JC verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers:
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Lash Artist JC passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Lash Artist JC gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten:
5.1 Via de eigenaresse van Lash Artist JC kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Lash Artist JC zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Lash Artist JC je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Lash Artist JC via info@lash-artist.nl

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten:
5.1 Via de eigenaresse van Lash Artist JC kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Lash Artist JC zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Lash Artist JC je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Lash Artist JC via info@lash-artist.nl

6. Wijzigingen:
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.